Oslättfors

Här kommer jag så smånginom att berätta om platsen där jag föddes och dit jag även återvände efter några ungdomsår på vift.


Mitt kära Oslättfors

Oslättfors bruk var ett järnbruk som grundades 1697. Bruket tillverkade främst spik och var som mest lönsamt från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet. På grund av en gradvis minskande efterfrågan lades bruket till slut ner under 1880-talet och verksamheten övergick till jord- och skogsbruk.

Ett fåtal äldre byggnader finns kvar, bland annat brukskontoret, ett kolhus och smedbostäder från 1810.

Brukets arkiv finns hos Arkiv Gävleborg.